Aadhuta - To play/dance

Past TensePresent TenseFuture Tense
Me (-nu)AadhanuAadhutunnanuAadhutaanu
You (informal) (-vu)AadhavuAadhutunnavuAadhutaavu
You (formal) (-ru)AadharuAadhutunnaruAadhutaaru
He (-du)AadhaduAadhutunnaduAadhutaadu
She (-di)AadhindiAadhutunidiAadhutaadi
We (-mu)AadhamuAadhutunnamuAadhutaamu
They (-ru)AadharuAadhutunnaruAadhutaaru

Copyright © 2023 Sriaditya Vedantam. Site source on GitHub.